Περιήγηση: Γαλλική Πολυνησία

Διεθνή
Μήνυση κατά της Γαλλίας στο Διεθνές Δικαστήριο κατέθεσε η Πολυνησία για τις πυρηνικές δοκιμές

Μήνυ­ση κατα­τέ­θη­κε στις 2 Οκτω­βρί­ου στο Διε­θνές Ποι­νι­κό Δικα­στή­ριο κατά της Γαλ­λί­ας για εγκλή­μα­τα κατά της ανθρω­πό­τη­τας εξαι­τί­ας των πυρηνικών…