Περιήγηση: Γενοκτονία

Ατέχνως
Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης θα διεξαγάγει ακροάσεις στις 16 και 17 Μαΐου για τις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον της Ράφα

Τo Διε­θνές Δικα­στή­ριο της Χάγης θα διε­ξα­γά­γει ακρο­ά­σεις μεθαύ­ριο Πέμ­πτη και την Παρα­σκευή σχε­τι­κά με τα νέα επεί­γο­ντα μέτρα που…

Επικαιρότητα
Ο Μπάιντεν κατηγόρησε τον Πούτιν για «γενοκτονία» στην Ουκρανία — Αποστάσεις Μακρόν από την ρητορική των ΗΠΑ

Ο αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Τζο Μπάι­ντεν επι­βε­βαί­ω­σε χθες Τρί­τη ότι πλέ­ον κατη­γο­ρεί τον ρώσο ομό­λο­γό του Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν πως δια­πράτ­τει «γενο­κτο­νία»…