Περιήγηση: Γιάννα Τρικαλινού

Επικαιρότητα
Σε στενό συντροφικό και οικογενειακό κύκλο έγινε η κηδεία της Γιάννας Τριακλινού

Σε στε­νό συντρο­φι­κό και οικο­γε­νεια­κό κύκλο, λόγω της παν­δη­μί­ας έγι­νε το μεση­μέ­ρι η πολι­τι­κή κηδεία της Γιάν­νας Τρι­κα­λι­νού. Παρα­βρέ­θη­κε αντιπροσωπεία…