Περιήγηση: Γιάννης Γρυπάρης

Πρόσωπα
Γιάννης Γρυπάρης

Στις 10 Μαρ­τί­ου 1942 πέθα­νε ο ποι­η­τής Γιάν­νης Γρυ­πά­ρης. Μεγά­λος ποι­η­τής από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους της γενιάς του. Γεν­νή­θη­κε στις 29 Ιου­λί­ου 1870…