Περιήγηση: Γιώργος Λεοντιάδης

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Θεσσαλονίκη: Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την καταστροφή των σοσιαλιστικών αντιφασιστικών μνημείων (ΒΙΝΤΕΟ)

Εκδή­λω­ση με θέμα «Η κατα­στρο­φή των σοσια­λι­στι­κών αντι­φα­σι­στι­κών μνη­μεί­ων στην υπη­ρε­σία της καπι­τα­λι­στι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας», πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε τη Δευ­τέ­ρα 21 Νοέμ­βρη από το…