Περιήγηση: Γραφείο Τύπου ΚΣ ΚΝΕ

Επικαιρότητα
Παγκόσμια Μέρα Μετανάστη _ΚΝΕ: Στην ίδια γειτονιά, στους ίδιους χώρους δουλειάς, στα ίδια θρανία, αδέρφια στον αγώνα για άλλη κοινωνία!

Ανα­κοί­νω­ση του Γρα­φεί­ου Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ για την Παγκό­σμια Μέρα Μετα­νά­στη: «Η Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία Ελλά­δας με αφορ­μή την…

Επικαιρότητα
Η ΚΝΕ για τα 15 χρόνια από τη ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ του ΑΛΕΞΗ: Κράτος και κεφάλαιο χτυπάνε στο ψαχνό, στο στόχαστρο θα βάζουν για πάντα τον λαό!

Κρά­τος και κεφά­λαιο χτυ­πά­νε στο ψαχνό, στο στό­χα­στρο θα βάζουν για πάντα τον λαό, τονί­ζε­ται στην ανα­κοί­νω­ση του Γρα­φεί­ου Τύπου του…