Περιήγηση: Γυμνή Θεολογία

Ποίηση
«Είμαι ένα… μηδέν!»: Συνέντευξη  με τον δημοσιογράφο –ποιητή Κώστα Μαρδά

Τη συνέ­ντευ­ξη πήρε η Τασ­σώ Γαΐ­λα // Ο Κώστας Μαρ­δάς  από τους λίγους δημο­σιο­γρά­φους-πτυ­χιού­χους  (του Παντεί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου  Πολι­τι­κών Επι­στη­μών), ασχολήθηκε…