Περιήγηση: Δεδουλευμένα

Κοινωνία
Εργοδότης επιτέθηκε σε εργαζόμενο που… τόλμησε να διεκδικήσει δεδουλευμένα και ένσημα!!

«Κάτω τα ξερά σας από τους εργα­ζό­με­νους. Η τρο­μο­κρα­τία δεν θα περά­σει!», τονί­ζει το Συν­δι­κά­το Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Επι­σι­τι­σμού — Του­ρι­σμού και…