Περιήγηση: Δημήτρης Βογιατζής

Επικαιρότητα
«Εθνικά, πολιτικά και κοινωνικά επικίνδυνο μόρφωμα» η Χρυσή Αυγή: Νέα αποχώρηση μέλους της ΚΕ με βαριές κατηγορίες

Με μια επι­στο­λή-βόμ­βα, ο υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Καβά­λας με τη Χρυ­σή Αυγή, δημο­τι­κός σύμ­βου­λος και μέχρι πρό­τι­νος μέλος της Κεντρι­κής Επιτροπής…