Περιήγηση: Δημήτρης Γκόγκος

Μουσική
Μπαγιαντέρας, ο «τυφλός ραψωδός της Αντίστασης»

«Απο­βρα­δίς ξεκί­νη­σα» («Χατζη­κυ­ριά­κειο»), «Ζού­σα μονα­χός χωρίς αγά­πη», «Ξεκι­νά­ει μια ψαρο­πού­λα», «Νυχτε­ρί­δα», «Σαν μαγε­μέ­νο το μυα­λό μου», «Ομορ­φη Πει­ραιώ­τισ­σα», αλλά και…