Περιήγηση: Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Επικαιρότητα
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Κατέρρευσε μέρος της σκηνής, τραυματίστηκαν μαθητές

Τον τραυ­μα­τι­σμό μαθη­τών ‑σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες- που βρί­σκο­νταν στην κεντρι­κή αίθου­σα του Δημο­τι­κού Θεά­τρου, προ­κά­λε­σε κατάρ­ρευ­ση μέρους της…

Εκδηλώσεις
«Το τραμ με το όνομα “Πόθος”» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

«Το τραμ με το όνο­μα “Πόθος”» (γνω­στό ως «Λεω­φο­ρεί­ον ο Πόθος») του Τενε­σί Ουί­λιαμς παρου­σιά­ζε­ται στο Δημο­τι­κό Θέα­τρο Πει­ραιά, σε σκη­νο­θε­σία Μιχα­ήλ Μαρ­μα­ρι­νού. Το έργο…