Περιήγηση: Διακίνηση ναρκωτικών

Κοινωνία
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξέδιδε ανήλικες — Συνελήφθησαν 4 άτομα

Στην εξάρ­θρω­ση κυκλώ­μα­τος που στρα­το­λο­γού­σε ανή­λι­κες και τις εξέ­δι­δε προ­χώ­ρη­σε η Αστυ­νο­μία, συλ­λαμ­βά­νο­ντας για την υπό­θε­ση τέσ­σε­ρα άτο­μα. Συγκε­κρι­μέ­να στο…

Κοινωνία
Συνελήφθη αστυνομικός στο κέντρο της Αθήνας για εμπορία ανθρώπων και διακίνηση ναρκωτικών

Συνε­λή­φθη την Τετάρ­τη 18 Οκτω­βρί­ου, στο κέντρο της Αθή­νας, αστυ­νο­μι­κός, σε βάρος του οποί­ου σχη­μα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία για εμπο­ρία ανθρώ­πων, διακίνηση…