Περιήγηση: Εθνική Ασφάλεια

Διεθνή
Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες διακηρύξεις κατά της «τρομοκρατίας» και των «απειλών για την εθνική ασφάλεια»

«Εμείς ως Ευρω­παί­οι πρέ­πει να καθο­ρί­ζου­με ποιος έρχε­ται στην ΕΕ και υπό ποιες προ­ϋ­πο­θέ­σεις», δήλω­σε χτες η πρό­ε­δρος της Κομι­σιόν, Ούρσουλα…