Περιήγηση: Ενοπλη επίθεση

Επικαιρότητα
Γλυφάδα: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από ένοπλη επίθεση σε γραφεία ναυτιλιακής

Ένας νεκρός και δύο τραυ­μα­τί­ες είναι, σύμ­φω­να με τις τελευ­ταί­ες πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο τρα­γι­κός απο­λο­γι­σμός της εισβο­λής και επί­θε­σης με πυροβολισμούς…

Διεθνή
Παρίσι: Τρεις οι νεκροί από την ένοπλη επίθεση στο κουρδικό πολιτιστικό κέντρο Ahmet Kaya

Τρεις άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν κατά την ένο­πλη επί­θε­ση σε κουρ­δι­κό πολι­τι­στι­κό κέντρο, στο 10ο δια­μέ­ρι­σμα του Παρι­σιού, ανα­κοί­νω­σε η εισαγ­γε­λέ­ας της…

Επικαιρότητα
Πέραμα: Ένοπλη συμπλοκή αστυνομικών με αγνώστους — Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες

Ένο­πλη συμπλο­κή μετα­ξύ αστυ­νο­μι­κών της ΔΙ.ΑΣ και αγνώ­στων αντρών σημειώ­θη­κε το ξημέ­ρω­μα του Σαβ­βά­του στο Πέρα­μα. Οι πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες για…