Περιήγηση: ΕΝΦΙΑ

Επικαιρότητα
ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ — Απέρριψε τις τροπολογίες του ΚΚΕ ο υπουργός Οικονομικών

Απορ­ρί­φθη­καν από τον υπουρ­γό Οικο­νο­μι­κών Χρή­στο Σταϊ­κού­ρα οι τρο­πο­λο­γί­ες του ΚΚΕ για πραγ­μα­τι­κή ανα­κού­φι­ση των λαϊ­κών στρω­μά­των. Η κυβέρ­νη­ση της…

Επικαιρότητα
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Επιβεβαιώνει τον άδικο και ταξικό χαρακτήρα του φορολογικού συστήματος

Ψηφί­ζε­ται σήμε­ρα στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής το λεγό­με­νο φορο­λο­γι­κό νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, που φέρει τον τίτλο «Μεί­ω­ση ΕΝΦΙΑ…

Επικαιρότητα
Τροπολογία για κατάργηση του ΕΝΦΙΑ κατέθεσε το ΚΚΕ με αντιπρόταση για αντιστάθμισμα — Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ;

Την κατάρ­γη­ση του ΕΝΦΙΑ στην πρώ­τη και δεύ­τε­ρη κατοι­κία που καλύ­πτει ανά­γκες στέ­γα­σης και ανα­ψυ­χής στη λαϊ­κή οικο­γέ­νεια προ­βλέ­πει τροπολογία…

Πολιτική
ΔΕΘ 2018 — Αλ. Τσίπρας: Δεσμεύτηκε για τήρηση των συμφωνημένων, υποσχέθηκε κέρδη στο κεφάλαιο και έταξε …όραμα στο λαό

Για την τήρη­ση των συμ­φω­νη­μέ­νων στό­χων δια­βε­βαί­ω­σε ο Αλέ­ξης Τσί­πρας τους δανει­στές, τους επεν­δυ­τές, τις αγο­ρές και τον ΣΕΒ, με…

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: Καθαρή έξοδος σημαίνει μόνο κατάργηση όλων των αντιλαϊκών μνημονιακών νόμων και αναπλήρωση των οικονομικών απωλειών του λαού

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, σε συνέ­ντευ­ξή του στον τ/σ Σκάι, είπε ότι έχουν από­λυ­το δίκιο οι…