Περιήγηση: Εργατικό ατύχημα

Επικαιρότητα
«Καταπληκτική ποιότητα ζωής…»: 70χρονος εργαζόμενος (!) σκοτώθηκε πέφτοντας από σκαλωσιά

Ακό­μη ένας εργα­ζό­με­νος προ­στέ­θη­κε στη λίστα των νεκρών της εργα­τι­κής τάξης από εργα­τι­κό «ατύ­χη­μα». Μάλι­στα, πρό­κει­ται για 70χρονο εργά­τη που…

Κοινωνία
Ένας ακόμη εργάτης σακατεύτηκε τα ξημερώματα σε εργατικό «ατύχημα» στην COSCO

Ένας ακό­μη εργά­της σακα­τεύ­τη­κε σήμε­ρα τα ξημε­ρώ­μα­τα σε εργα­τι­κό «ατύ­χη­μα» στο λιμά­νι του Πει­ραιά. Συγκε­κρι­μέ­να, στο σταθ­μό εμπο­ρευ­μα­το­κι­βω­τί­ων της COSCO,…

Επικαιρότητα
Πάτρα — Εργατικό «ατύχημα»: Απεργία στην UNISOL και συλλαλητήριο στις 6.30 μ.μ.

Σε 24ωρη απερ­γία έχουν προ­χω­ρή­σει σήμε­ρα οι εργα­ζό­με­νοι στην εται­ρεία παρα­γω­γής οικο­δο­μι­κών υλι­κών «Unisol» στην Πάτρα μετά το εργα­τι­κό «ατύ­χη­μα»…

Ανακοινώσεις
ΠΑΜΕ: Όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των αφεντικών — Να αποδοθούν ευθύνες για το νέο εργοδοτικό έγκλημα

«Όχι άλλο αίμα εργα­τών για τα κέρ­δη των αφε­ντι­κών», τονί­ζει το ΠΑΜΕ, εκφρά­ζο­ντας «τα συλ­λυ­πη­τή­ρια και την ανεί­πω­τη θλί­ψη των…