Περιήγηση: Ερνστ Σουμάχερ

Θέατρο
Μαρξιστές και τραγωδία

Επι­μέ­λεια Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Το παρα­κά­τω άρθρο το «αλιεύ­σα­με»  από τον ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ  (7/8/1977) και περιέ­χει σημα­ντι­κές επι­ση­μάν­σεις για το όλο…