Περιήγηση: Εύοσμος Θεσσαλονίκης

Επικαιρότητα
Εύοσμος: Ηχηρό μήνυμα κατά της φασιστικής-ναζιστικής δράσης έστειλε το συλλαλητήριο (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Ηχη­ρό μήνυ­μα να ξηλω­θούν οι φασι­στι­κές — ναζι­στι­κές ομά­δες από τα σχο­λεία και τις γει­το­νιές της Δυτι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης και παντού…

Εκδηλώσεις
Εύοσμος Θεσσαλονίκης: Κάλεσμα σε αντιφασιστικό συλλαλητήριο το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου

Πλη­θαί­νουν οι απο­φά­σεις εκπαι­δευ­τι­κών και εργα­τι­κών σωμα­τεί­ων και φορέ­ων, φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων που καλούν σε συμ­με­το­χή στο αντι­φα­σι­στι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο που οργανώνει…

Κοινωνία
Θεσσαλονίκη: Έξω απ’ τα σχολεία οι φασίστες της «Εθνικιστικής Νεολαίας»

Για τρί­τη μέρα η γνω­στή ολι­γο­με­λής ομά­δα της «Εθνι­κι­στι­κής Νεο­λαί­ας Θεσ­σα­λο­νί­κης» συνέ­χι­σε τους τρα­μπου­κι­σμούς σε βάρος μαθη­τών και εκπαι­δευ­τι­κών στο…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Επίθεση από φασίστες δέχθηκαν μαθητές στο 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου

Επί­θε­ση από φασι­στι­κές ομά­δες δέχθη­καν μαθη­τές στο 2ο ΕΠΑΛ Ευό­σμου, όπως καταγ­γέλ­λει η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Μαθη­τών Θεσ­σα­λο­νί­κης. Η ανα­κοί­νω­ση: «Καταγ­γέλ­λου­με την…