Περιήγηση: Ηλεία

Παιδεία
Κακοκαιρία Ιανός: Σε ποιες περιοχές δε θα λειτουργήσουν τα σχολεία αύριο Παρασκευή

Κλει­στά θα είναι  αύριο Παρα­σκευή 18 Σεπτεμ­βρί­ου σε περιο­χές της Δυτι­κής Ελλά­δας λόγω ακραί­ων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων. Μέχρι τώρα έγι­νε γνω­στό ότι…

Επικαιρότητα
Φωτιά σήμερα: σε εξέλιξη ακόμη οι πυρκαγιές σε Κεφαλονιά, Ηλεία και Κορινθία

Συνε­χείς είναι οι προ­σπά­θειες για την κατά­σβε­ση των δασι­κών πυρ­κα­γιών σε Κεφα­λο­νιά (Κερα­μειές), Ηλεία (Κρέ­στε­να και Πανό­που­λο) και στην Κοριν­θία (Κεχριές).…

Ατέχνως
Φωτιές σήμερα: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Ωλένη του Πύργου Ηλείας — Δύο πυρκαγιές στην Κεφαλονιά (ΦΩΤΟ)

Σε εξέ­λι­ξη είναι πυρ­κα­γιά σε δασι­κή έκτα­ση στην περιο­χή Ωλέ­νη του Πύρ­γου Ηλεί­ας. Σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες από την…