Περιήγηση: Θέατρο Τέχνης

Θέατρο
Κάρολος Κουν

Ο Κάρο­λος Κουν γεν­νή­θη­κε στη Πρού­σα της Μικράς Ασί­ας στις 13 Σεπτεμ­βρί­ου 1908. Όταν ήταν 6 μηνών οι γονείς του…