Περιήγηση: Θεόφιλος

Πολιτισμός
Δυο ζωγραφικά έργα του Θεόφιλου κοσμούν τη νέα αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων – Φεγιέ των ΕΛΤΑ

Δύο έργα του λαϊ­κού ζωγρά­φου Θεό­φι­λου Χατζη­μι­χα­ήλ από τις συλ­λο­γές του Μου­σεί­ου Νεό­τε­ρου Ελλη­νι­κού Πολι­τι­σμού (πρώ­ην Μου­σείο Ελλη­νι­κής Λαϊ­κής Τέχνη)…

Εικαστικές Τέχνες
Θέοφιλος, αθάνατος λαϊκός ζωγράφος

Αστε­γος, περι­πλα­νώ­με­νος, παρα­μυ­θάς, αν και τραυ­λός. Επαι­ζε ακορ­ντε­όν κι αυτο­σχε­δί­α­ζε κλέ­φτι­κα τρα­γού­δια. Βρώ­μι­κος, ψει­ρια­σμέ­νος. Φου­στα­νε­λο­φο­ρε­μέ­νος και με στο­λί­δια, ολο­χρο­νίς σαν…

Εικαστικές Τέχνες
Θεόφιλος — Ο ζωγράφος της Επανάστασης του 1821

Θεό­φι­λος, γνή­σιος λαϊ­κός ζωγρά­φος. Αστε­γος, περι­πλα­νώ­με­νος, παρα­μυ­θάς, αν και τραυ­λός. Επαι­ζε ακορ­ντε­όν κι αυτο­σχε­δί­α­ζε κλέ­φτι­κα τρα­γού­δια. Βρώ­μι­κος, ψει­ρια­σμέ­νος. Φου­στα­νε­λο­φο­ρε­μέ­νος και…