Περιήγηση: ισραηλινοί βομβαρδισμοί

Διεθνή
Συνεχίζονται οι αιματηρές επιθέσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας

Σε εξέ­λι­ξη είναι από τα ξημε­ρώ­μα­τα νέες δολο­φο­νι­κές επι­χει­ρή­σεις του Ισρα­ήλ στη Λωρί­δα της Γάζας. Ο στρα­τός του κρά­τους — δολο­φό­νου ανα­κοί­νω­σε πως διε­ξά­γει νέες…

Διεθνή
Σφοδροί ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο Χαλέπι της Συρίας — Δεκάδες οι νεκροί

Δεκά­δες άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν και πολ­λοί άλλοι τραυ­μα­τί­στη­καν τα ξημε­ρώ­μα­τα της Παρα­σκευ­ής, ως απο­τέ­λε­σμα σφο­δρών ισραη­λι­νών βομ­βαρ­δι­σμών που στό­χευ­σε περιο­χές στα περίχωρα…