Περιήγηση: Καθαριότητα

Κοινωνία
Σε “εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση” συμβασιούχος στην καθαριότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης — «Δυσάρεστη είδηση» για τον Μπουτάρη

Σε “εξαι­ρε­τι­κά κρί­σι­μη κατά­στα­ση” νοση­λεύ­ε­ται στη Μονά­δα Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας (ΜΕΘ) του νοσο­κο­μεί­ου “Παπα­γε­ωρ­γί­ου” ο 45χρονος συμ­βα­σιού­χος καθα­ριό­τη­τας του δήμου Θεσσαλονίκης,…