Περιήγηση: Καταιγίδα της Ερήμου

Επικαιρότητα
Ιανός: Μία γυναίκα νεκρή στην Καρδίτσα και δύο αγνοούμενοι — Πολλά προβλήματα

Χωρίς τις αισθή­σεις της απε­γκλω­βί­στη­κε μία ηλι­κιω­μέ­νη γυναί­κα από οικία στον οικι­σμό Βασι­λί στα Φάρ­σα­λα Θεσ­σα­λί­ας, σύμ­φω­να με επί­ση­μη ανακοίνωση…