Περιήγηση: Καύσιμα

Επικαιρότητα
Μαζέψτε τον! Αδ. Γεωργιάδης: «Αν αφαιρέσουμε τους φόρους έχουμε από τα φθηνότερα καύσιμα στην Ευρώπη»!!!

Σε άλλο ένα κρε­σέ­ντο προ­κλη­τι­κό­τη­τας και κυβερ­νη­τι­κής αλα­ζο­νεί­ας, ο υπουρ­γός Ανά­πτυ­ξης και Επεν­δύ­σε­ων Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης ισχυ­ρί­στη­κε ότι… αν αφαι­ρέ­σου­με τους…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: «Να καταργηθούν τώρα οι υπέρογκοι ειδικοί φόροι στα καύσιμα για να μειωθεί άμεσα η τιμή τους»

«Την ώρα που οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι στον κλά­δο της ενέρ­γειας έχουν τερά­στια κερ­δο­φο­ρία, αξιο­ποιώ­ντας γι’ αυτό και τους διε­θνείς ανταγωνισμούς,…