Περιήγηση: Κιλελέρ

Επικαιρότητα
Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων: Περήφανοι για τον αγώνα μας, συνεχίζουμε, θα νικήσουμε! Την Τετάρτη συμμετέχουμε στην απεργία, στις 10 Μάρτη τιμάμε το Κιλελέρ

Με το κεφά­λι ψηλά και με περη­φά­νια επι­στρέ­φουν με τα τρα­κτέρ στα χωριά τους οι αγρό­τες συνε­χί­ζο­ντας τον αγώ­να επιβίωσης…