Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιήγηση: Κλήρωση Τζόκερ

Δεί­τε πρώ­τοι, λίγο μετά τις 22.00, που είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη η κλή­ρω­ση, τους τυχε­ρούς αριθ­μούς Τζό­κερ­και τα απο­τε­λέ­σμα­τα της διαλογής.

Ατέχνως
Τζόκερ (Κλήρωση 2126) Κυριακή 10/5/2020: Τζακ ποτ ‑Δείτε τους τυχερούς αριθμούς

ΤΖΟΚΕΡ  (Κλή­ρω­ση 2126) Κυρια­κή 10/5/2020: 4.200.000 του­λά­χι­στον μοί­ρα­ζε στη σημε­ρι­νή Κλή­ρω­ση Τζό­κερ (ΚΥΡΙΑΚΗ 10/5/2020) μετά το  τζακ ποτ  που σημειώ­θη­κε κατά τη  διαλογή…

Μετάβαση στο περιεχόμενο