Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιήγηση: Κλήρωση Τζόκερ

Δεί­τε πρώ­τοι, λίγο μετά τις 22.00, που είναι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη η κλή­ρω­ση, τους τυχε­ρούς αριθ­μούς Τζό­κερ­και τα απο­τε­λέ­σμα­τα της διαλογής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο