Περιήγηση: ΚΝΕ

Ανακοινώσεις
Πρωτοβουλία για εθελοντική συμβολή αποφοίτων και τελειόφοιτων Ιατρικής και της Νοσηλευτικής στη μάχη κατά της πανδημίας προτείνει η ΚΝΕ

Πρωτοβουλία για εθελοντική συμβολή αποφοίτων και τελειόφοιτων φοιτητών της Ιατρικής και της Νοσηλευτικής στη μάχη κατά της πανδημίας, παίρνει η…