Περιήγηση: ΚΝΕ

Επικαιρότητα
ΟΝΝΕΔ Φλώρινας: Τραμπούκικες και ασφαλίτικες πρακτικές κατά φοιτητών και μελών της ΚΝΕ

Την ΟΝΝΕΔ Φλώ­ρι­νας καταγ­γέλ­λουν σε ανα­κοί­νω­σή τους οι Οργα­νώ­σεις Φλώ­ρι­νας της ΚΝΕ για τρα­μπού­κι­κες πρα­κτι­κές εκφο­βι­σμού ενα­ντί­ων μελών της ΚΝΕ…

Πολιτισμός
Θεσσαλονίκη: «Έναυσμα» το όνομα του Πολυχώρου Πολιτισμού και Νεανικής Δημιουργίας της ΚΝΕ

Εναρ­κτή­ρια εκδή­λω­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Στέ­κι Πολι­τι­σμού και Νεα­νι­κής Δημιουρ­γί­ας της ΚΝΕ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, στην οποία ανα­κοι­νώ­θη­κε και για πρώ­τη φορά…

Εκδηλώσεις
ΚΝΕ: Εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Εκδή­λω­ση στο Πολυ­τε­χνείο (συγκρό­τη­μα Πατη­σί­ων) την Τρί­τη 15 Νοέμ­βρη στις 5.30 μ.μ. με ομι­λη­τή τον γραμ­μα­τέα του ΚΣ, Νίκο Αμπα­τιέ­λο, διορ­γα­νώ­νει η Οργάνωση…