Περιήγηση: Κρούσματα

Επικαιρότητα
Κορονοϊός: Παραμένουν υψηλά οι δείκτες — Ξεπέρασαν τις 25.000 τα θύματα της πανδημίας

Συνο­λι­κά 19.509 επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα ανα­κοι­νώ­θη­καν για το τελευ­ταίο 24ωρο, από τον ΕΟΔΥ. Με αυτά, ο συνο­λι­κός αριθ­μός των κρου­σμά­των είναι…

Επικαιρότητα
Κορονοϊός: Και σήμερα τριψήφιος ο αριθμός των θανάτων — Σταθερά υψηλά εισαγωγές και διασωληνώσεις

Σε 22.889 ανέρ­χο­νται τα νέα κρού­σμα­τα κορω­νοϊ­ού, τα οποία κατε­γρά­φη­σαν στην Ελλά­δα το τελευ­ταίο 24ωρο, σύμ­φω­να με τον Εθνι­κό Οργανισμό…