Περιήγηση: Κώστας Γαβριηλίδης

Ιστορία
«ΑΙΣΧΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ»: Η ορκωμοσία των 7 εξόριστων βουλευτών της ΕΔΑ τον  Νοέμβρη του 1951…

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Στις 26.7.1951 ψηφί­στη­κε ο εκλο­γι­κός νόμος της «ενι­σχυ­μέ­νης ανα­λο­γι­κής» και οι εκλο­γές ορί­στη­καν για τις 9…