Περιήγηση: Λατινική Αμερική

Διεθνή
Σύνοδος της Αμερικής: Οι ΗΠΑ απέκλεισαν Κούβα, Βενεζουέλα και Νικαράγουα — Αντιδρά το Μεξικό

Η κυβέρ­νη­ση του αμε­ρι­κα­νού προ­έ­δρου Τζο Μπάι­ντεν απο­φά­σι­σε ορι­στι­κά να απο­κλεί­σει τις κυβερ­νή­σεις της Κού­βας, της Βενε­ζου­έ­λας και της Νικαράγουας…

Διεθνή
ΚΚ Βενεζουέλας: «Η κυβέρνηση Μαδούρο δεν είναι σοσιαλιστική — Ουδέποτε υπήρξε σοσιαλισμός στη χώρα»

Μια εξαι­ρε­τι­κά ενδια­φέ­ρου­σα συνέ­ντευ­ξη παρα­χώ­ρη­σε πρό­σφα­τα στο περιο­δι­κό «Contrapunto» το μέλος του Πολι­τι­κού Γρα­φεί­ου της ΚΕ του ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας (PCV)…

Διεθνή
Χιλή: Μπόριτς εναντίον Βενεζουέλας-Νικαράγουας, διαψεύδει όσους καλλιεργούσαν αυταπάτες

Θυμά­στε τους πανη­γυ­ρι­σμούς ορι­σμέ­νων «αρι­στε­ρού­τσι­κων», στην Ελλά­δα και το εξω­τε­ρι­κό, για την εκλο­γή του «σοσια­λι­στή» Γκά­μπριελ Μπό­ριτς στην Χιλή τον…

Διεθνή
Ονδούρα: Νίκη των σοσιαλδημοκρατών — Εξελέγη πρόεδρος η πρώην πρώτη κυρία Σιομάρα Κάστρο

Η Σιο­μά­ρα Κάστρο, σύζυ­γος του έκπτω­του πρώ­ην προ­έ­δρου της Ονδού­ρας Μανου­έλ Ζελά­για, ανα­κη­ρύ­χθη­κε νική­τρια των προ­ε­δρι­κών εκλο­γών της Ονδού­ρας την…