Περιήγηση: Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας

Επικαιρότητα
Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας: Όλες οι παρατάξεις αρνήθηκαν να στηρίξουν ψήφισμα της «Λαϊκής Συσπείρωσης» κατά της επιβολής εισιτηρίου στον Όλυμπο!

Με την άρνη­σή τους να εγκρί­νουν το ψήφι­σμα της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Θεσ­σα­λί­ας για να μην επι­βλη­θεί εισι­τή­ριο στον Όλυ­μπο, η…

Επικαιρότητα
Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας: Προκλητική η σύμβουλος της ναζιστικής Χρυσής Αυγής

Να πάρει σαφή πολι­τι­κή από­φα­ση κατα­δί­κης της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής, να απο­κλεί­σει από τις συνε­δριά­σεις του την σύμ­βου­λο Μ.…