Περιήγηση: Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας

Πολιτική
Κοινή δήλωση υποψήφιων «Λαϊκής Συσπείρωσης» Θεσσαλίας: Να τους «πνίξει» η δίκαιη οργή, με αλληλεγγύη, διεκδίκηση και ψήφο στη «Λαϊκή Συσπείρωση»

«Η οργή και η αγα­νά­κτη­ση για τις μεγά­λες κατα­στρο­φές στις πόλεις και τα χωριά μας δεν πρέ­πει να μεί­νει βουβή,…

Επικαιρότητα
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Προσπάθεια ποινικοποίησης της πολιτικής αντιπαράθεσης από την ναζιστική Ελληνική Αυγή!

Στις 20 Φλε­βά­ρη θα διε­ξα­χθεί η δίκη του επι­κε­φα­λής της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Θεσ­σα­λί­ας Τάσου Τσια­πλέ, μετά από μήνυ­ση της Μ. Μπίλη,…

Επικαιρότητα
Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας: ΝΔ, ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ, Κασιδιάρης υπέρ του κυβερνητικού νομοσχεδίου-λαιμητόμου για την Υγεία!

Στη συνε­δρί­α­ση του περι­φε­ρεια­κού συμ­βου­λί­ου Θεσ­σα­λί­ας (29/11/22), η Νεο­δη­μο­κρα­τι­κή περι­φε­ρεια­κή αρχή, από κοι­νού με την παρά­τα­ξη του ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ και την…

Επικαιρότητα
ΕΠ Θεσσαλίας του ΚΚΕ: Για τη μήνυση κατά του Τάσου Τσιαπλέ — Οι κομμουνιστές δεν τρομοκρατούνται

Την κλή­ση σε δίκη, στις 20 Φλε­βά­ρη του 2023, του Τάσου Τσια­πλέ, μέλους της ΕΠ Θεσ­σα­λί­ας και εκλεγ­μέ­νου περι­φε­ρεια­κού συμ­βού­λου με…

Επικαιρότητα
Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας: Όλες οι παρατάξεις αρνήθηκαν να στηρίξουν ψήφισμα της «Λαϊκής Συσπείρωσης» κατά της επιβολής εισιτηρίου στον Όλυμπο!

Με την άρνη­σή τους να εγκρί­νουν το ψήφι­σμα της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Θεσ­σα­λί­ας για να μην επι­βλη­θεί εισι­τή­ριο στον Όλυ­μπο, η…

Επικαιρότητα
Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας: Προκλητική η σύμβουλος της ναζιστικής Χρυσής Αυγής

Να πάρει σαφή πολι­τι­κή από­φα­ση κατα­δί­κης της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής, να απο­κλεί­σει από τις συνε­δριά­σεις του την σύμ­βου­λο Μ.…