Περιήγηση: Λωρίδα της Γάζας

Διεθνή
Ισραήλ: Διαδηλωτές ζητούν από την κυβέρνηση Νετανιάχου να αποδεχθεί συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων

Χιλιά­δες άνθρω­ποι δια­δή­λω­σαν χθες Σάβ­βα­το στο Ισρα­ήλ ζητώ­ντας την απε­λευ­θέ­ρω­ση των ομή­ρων που κρα­τά η Χαμάς στη Λωρί­δα της Γάζας,…

Διεθνή
Λωρίδα της Γάζας: Το Ισραήλ ετοιμάζεται για μακελειό στη Ράφα — Εκκένωση της πόλης διέταξε ο Νετανιάχου

Το Ισρα­ήλ εντεί­νει τις επι­θέ­σεις του στη Ράφα, καθώς ετοι­μά­ζε­ται να πραγ­μα­το­ποι­ή­σει χερ­σαία επί­θε­ση, παρά τις προει­δο­ποι­ή­σεις για «κατα­στρο­φι­κές» συνέπειες…

Διεθνή
Η Χαμάς δέχθηκε και «εξετάζει» πρόταση συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός — Συνεχίζει τις φονικές επιδρομές το Ισραήλ

Η οργά­νω­ση Χαμάς ανα­κοί­νω­σε ότι δέχθη­κε και «εξε­τά­ζει» πρό­τα­ση συμ­φω­νί­ας για κατά­παυ­ση του πυρός με το Ισρα­ήλ στην Λωρί­δα της…

Διεθνή
Tο Δικαστήριο της Χάγης εξέφρασε «βαθύτατη ανησυχία» για τις συνεχιζόμενες απώλειες ανθρώπινων ζωών στη Γάζα

Tο Διε­θνές Δικα­στή­ριο του ΟΗΕ στη Χάγη εξέ­φρα­σε «βαθύ­τα­τη ανη­συ­χία» για τις συνε­χι­ζό­με­νες απώ­λειες ανθρώ­πι­νων ζωών στη Γάζα κατά τη…