Περιήγηση: Λωρίδα της Γάζας

Διεθνή
ΟΗΕ: Η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να ντρέπεται που δεν κατάφερε να σταματήσει τον επικείμενο λιμό στη Γάζα

Ενας στους δύο κάτοι­κος της Λωρί­δας της Γάζας αντι­με­τω­πί­ζει κατα­στρο­φι­κή έλλει­ψη τρο­φί­μων, ιδιαί­τε­ρα στο βόρειο τμή­μα του θύλα­κα όπου ο…

Διεθνή
Γάζα: Σε 4 μήνες σκοτώθηκαν από το Ισραήλ περισσότερα παιδιά από ό,τι σε τέσσερα4 χρόνια συγκρούσεων ανά τον κόσμο

Περισ­σό­τε­ρα παι­διά δολο­φο­νή­θη­καν στη Λωρί­δα της Γάζας μέσα στους τέσ­σε­ρις μήνες των δολο­φο­νι­κών στρα­τιω­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων του Ισρα­ήλ, παρά σε τέσσερα…

Διεθνή
ΜΚΟ καταγγέλλουν «συστηματική κακοποίηση» Παλαιστινίων που βρίσκονται υπό ισραηλινή κράτηση

Με φόντο τον πόλε­μο στη Γάζα, οι ισραη­λι­νές φυλα­κές μετρούν αριθ­μό ρεκόρ Παλαι­στι­νί­ων, που υφί­στα­νται «συστη­μα­τι­κές κακο­ποι­ή­σεις» και μερι­κές φορές…

Διεθνή
Τουλάχιστόν 20 νεκροί από δολοφονική ισραηλινή επίθεση σε αμάχους, σε τοποθεσία διανομής τροφίμων στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Του­λά­χι­στον 20 άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους και άλλοι εκα­τό και πλέ­ον τραυ­μα­τί­στη­καν κατά τη διάρ­κεια της νύχτας από πυρά…