Περιήγηση: Μαθητικές καταλήψεις

Κοινωνία
«Mαθητοδικείo» καταδίκασε μαθητές σε κοινωνική εργασία γιατί συμμετείχαν σε κατάληψη!!!

Νέα “μαθη­το­δι­κεία” στή­νει η συγκυ­βέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ συνε­χί­ζο­ντας την η απα­ρά­δε­κτη πρα­κτι­κή των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων. Το νέο «επει­σό­διο» είναι…