Περιήγηση: Μαρία Ζαχάροβα

Επικαιρότητα
«Σφαλιάρα» Ζαχάροβα σε Μητσοτάκη: «Έβαλε τους ήρωες του Μεσολογγίου στο ίδιο επίπεδο με τους Ναζί του Αζόφ»

Τις δηλώ­σεις του πρω­θυ­πουρ­γού, Κυρ. Μητσο­τά­κη, στο αμε­ρι­κα­νι­κό Κογκρέ­σο, αλλά και τα πολε­μο­φό­δια με τα οποία εξο­πλί­ζει το Κίε­βο η…

Διεθνή
Μ. Ζαχάροβα: Θα πρέπει να αναγνωριστούν οι εδαφικές πραγματικότητες που έχουν διαμορφωθεί στην Ουκρανία

Tο Κίε­βο και άλλες χώρες θα πρέ­πει να ανα­γνω­ρί­σουν τις εδα­φι­κές πραγ­μα­τι­κό­τη­τες που έχουν δια­μορ­φω­θεί στην Ουκρα­νία είπε η επίσημη…

Επικαιρότητα
Μαρία Ζαχάροβα: Η Ελλάδα έμεινε χωρίς διπλωματικές σχέσεις με τη Ρωσία — Διαγράφει το κοινό παρελθόν η Αθήνα

Μέσω του λογα­ρια­σμού της στο Telegram η εκπρό­σω­πος του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών Μαρία Ζαχά­ρο­βα συσχέ­τι­σε τις απε­λά­σεις Ρώσων διπλω­μα­τών στις…

Διεθνή
Ζαχάροβα για την απέλαση Ρώσων διπλωματιών από την Ελλάδα: «Εχθρική κίνηση. Θα απαντήσουμε καταλλήλως»

Για μία «άνευ προη­γου­μέ­νου κίνη­ση» στις ρωσο­ελ­λη­νι­κές σχέ­σεις κάνει λόγο η εκπρό­σω­πος του ρωσι­κού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχά­ρο­βα, αντι­δρώ­ντας στην απέλαση…

Επικαιρότητα
Μ. Ζαχάροβα: Το Κίεβο δεν σεβάστηκε τις συμφωνίες του Μινσκ, έχασε το δικαίωμα να διατηρήσει τα σημερινά εδάφη του

Η στά­ση της Ουκρα­νί­ας στις συμ­φω­νί­ες του Μινσκ της έχουν αφαι­ρέ­σει το δικαί­ω­μα να έχει ένα κυρί­αρ­χο κρά­τος εντός των…

Επικαιρότητα
Βρέθηκε ο θηλυκός «Πορτοσάλτε»: Αντικομμουνισμός και σεξισμός με αφορμή τις δηλώσεις Ζαχάροβα

Αθλιό­τη­τες με γερές δόσεις αντι­κομ­μου­νι­σμού αλλά και σεξι­σμού κατά της εκπρο­σώ­που του ρωσι­κού Υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών εξα­πέ­λυ­σε με χθε­σι­νή της ανάρτηση…

Πολιτική
Το ελληνικό ΥΠΕΞ απαντά στη Μόσχα: «Η Ελλάδα δεσμεύεται από τις αποφάσεις ΝΑΤΟ και ΕΕ»

«Η Ελλά­δα συνα­πο­φα­σί­ζει και δεσμεύ­ε­ται από τις απο­φά­σεις που λαμ­βά­νο­νται στους Διε­θνείς Οργα­νι­σμούς στους οποί­ους μετέ­χει, όπως, μετα­ξύ άλλων, η…

Επικαιρότητα
Ρωσικό ΥΠΕΞ: Η ηγεσία της Ελλάδας είναι έτοιμη να μηδενίσει την κοινή μας ιστορική κληρονομιά

Ανα­φο­ρά τις ελλη­νο­ρω­σι­κές σχέ­σεις έκα­νε η εκπρό­σω­πος του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών της Ρωσί­ας Μαρία Ζαχά­ρο­βα αφή­νο­ντας να εννοη­θεί ότι κιν­δυ­νεύ­ουν να…

Διεθνή
Ρωσικό ΥΠΕΞ: «Υστερικές» οι δηλώσεις Αμερικανών περί επίθεσης στην Ουκρανία

Ενώ οξύ­νο­νται διαρ­κώς οι ενδοι­μπε­ρια­λι­στι­κές αντι­θέ­σεις ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ με την Ρωσία με επί­κε­ντρο την Ουκρα­νία, το ρωσι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών χαρα­κτή­ρι­σε «υστε­ρι­κές»…