Περιήγηση: Μετάλλαξη «Όμικρον»

Επιστήμη
Πανδημία: Η Moderna ξεκίνησε τις κλινικές δοκιμές εμβολίου για την «Όμικρον»

Ο αμε­ρι­κα­νι­κός φαρ­μα­κευ­τι­κός κολοσ­σός Moderna ανα­κοί­νω­σε χθες, Τετάρ­τη, ότι άρχι­σε τις κλι­νι­κές δοκι­μές ανα­μνη­στι­κής δόσης εμβο­λί­ου που σχε­διά­στη­κε ειδι­κά κατά…

Διεθνή
Η Πανδημία στον Κόσμο: Μεγάλοι οι κίνδυνοι από τη μείωση της καραντίνας στις πέντε μέρες

Καθώς η μετάλ­λα­ξη «Όμι­κρον» εξα­κο­λου­θεί να εξα­πλώ­νε­ται ταχύ­τα­τα, τρο­φο­δο­τού­με­νη και από τα «πρω­τό­κολ­λα» υπερ­με­τά­δο­σης, επι­στη­μο­νι­κές έρευ­νες συνε­χί­ζουν να δεί­χνουν ότι…