Περιήγηση: Μπλόκα αγροτών

Επικαιρότητα
Λάρισα: Οι αγρότες έστειλαν ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση — Σύσκεψη των μπλόκων την Κυριακή στη Νίκαια

Σαφές μήνυ­μα κλι­μά­κω­σης του αγώ­να για την επι­βί­ω­ση τους έστει­λαν οι αγρό­τες της Θεσ­σα­λί­ας με το μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο στην κεντρική…

Επικαιρότητα
Πανελλαδικές αγροτικές κινητοποιήσεις στο τέλος Ιανουαρίου αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων

Από­φα­ση για συντο­νι­σμέ­νες πανελ­λα­δι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις μετά τις γιορ­τές, με προ­σα­να­το­λι­σμό την δημιουρ­γία μπλό­κων στο τέλος Ιανουα­ρί­ου, πήραν οι αγρό­τες που…

Κοινωνία
Συνάντηση κυβέρνησης — αγροτών: «Η κυβέρνηση με αυτή τη συνάντηση έδειξε καθαρά ότι στέκεται εχθρικά απέναντί μας»

Μαρα­θώ­νια αλλά χωρίς απο­τέ­λε­σμα ήταν η συνά­ντη­ση — η οποία διήρ­κη­σε περισ­σό­τε­ρες από πέντε ώρες — στο υπουρ­γείο Αγρο­τι­κής Ανάπτυξης…

Κοινωνία
Ρίζος Μαρούδας: Η κυβέρνηση κόβει από τους αγρότες την επιστροφή φόρου στο πετρέλαιο και το χαρίζει αφορολόγητο στους εφοπλιστές

Την ένδεια των επι­χει­ρη­μά­των εκ μέρους της κυβέρ­νη­σης, αλλά και τα ψέμα­τα ότι οι αγρό­τες άλλα­ξαν τα αιτή­μα­τά τους, κατήγγειλε…

Κοινωνία
Στέλνουν στο δικαστήριο αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας — «Τέτοιο περιστατικό δεν έχει ξανά συμβεί ούτε από τις πιο αντιδραστικές κυβερνήσεις»

Την κυβέρ­νη­ση καταγ­γέλ­λουν οι συν­δι­κα­λι­στές από το μπλό­κο της Νίκαιας, μετά την κλή­τευ­ση που δέχθη­καν δέκα αγρό­τες, από την Εισαγγελία…