Περιήγηση: Μπλόκα αγροτών

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
Με την περηφάνια του τίμιου αγώνα επιστρέφουν στα μπλόκα οι αγρότες (ΒΙΝΤΕΟ — ΦΩΤΟ)

Με την περη­φά­νια του τίμιου αγώ­να και την αξιο­πρέ­πεια των δίκαιων αιτη­μά­των απο­χώ­ρη­σαν κατα­χει­ρο­κρο­τού­με­νοι από τους Αθη­ναί­ους οι βιο­πα­λαι­στές αγρότες…

Κοινωνία
Υπό την απόφασιστικότητα των αγροτών υποχωρεί η κυβέρνηση και «επιτρέπει» την κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα

Μπρο­στά στην απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα των αγρο­τών και το κύμα αλλη­λεγ­γύ­ης από εργα­ζό­με­νους, συντα­ξιού­χους και νεο­λαίο η κυβέρ­νη­ση ανα­γκά­στη­κε να υπο­χω­ρή­σει και…

Κοινωνία
Οι διεκδικήσεις για την επιβίωση οδηγούν τους αγρότες στο Σύνταγμα — Με μαζικό συλλαλητήριο θα τους υποδεχτούν οι εργαζόμενοι

Από τον Έβρο έως την Κρή­τη εντεί­νο­νται οι προ­ε­τοι­μα­σί­ες των αγρο­τών στα μπλό­κα για τη μεγά­λη αγω­νι­στι­κή κάθο­δο στην Αθήνα,…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Με πρόταση για κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα και άλλες δράσεις είναι σε εξέλιξη η πανελλαδική σύσκεψη 50 μπλόκων

Με πρό­τα­ση για κάθο­δο με τρα­κτέρ στην Αθή­να και άλλες δρά­σεις είναι σε εξέ­λι­ξη η πανελ­λα­δι­κή σύσκε­ψη 50 μπλό­κων στη…