Περιήγηση: Μπλόκο στο ΝΑΤΟ

Επικαιρότητα
Αλεξανδρούπολη: Μέλη του ΚΚΕ έστησαν μπλόκο σε αμαξοστοιχία με αμερικανοΝΑΤΟικό στρατιωτικό υλικό

Μπλό­κο σε αμα­ξο­στοι­χία, που μετα­φέ­ρει αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κό στρα­τιω­τι­κό υλι­κό και οχή­μα­τα μάχης, έστη­σαν μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, στην έξοδο…