Περιήγηση: ΝΑΤΟ + ΕΕ

Διεθνή
Προκλητικός ο καγκελάριος Σολτς: «Η ΕΕ και το ΝΑΤΟ δεν είναι επιθετικές συμμαχίες»!!!

Προ­κλη­τι­κός εμφα­νί­στη­κε σήμε­ρα ο Γερ­μα­νός καγκε­λά­ριος Όλαφ Σολτς ο οποί­ος τα τελευ­ταία εικο­σι­τε­τρά­ω­ρα έχει ανα­λά­βει ρόλο… δια­με­σο­λα­βη­τή μετα­ξύ του ΝΑΤΟ…