Περιήγηση: Ναυπηγεία Σύρου

Κοινωνία
ΠΕΜΕΝ — «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» — ΠΕΕΜΑΓΕΝ: Άλλος ένας νεκρός ναυτεργάτης στον βωμό της κερδοφορίας των εφοπλιστών

«Άλλος ένας ναυ­τερ­γά­της προ­στέ­θη­κε στον μακρύ κατά­λο­γο της εφο­πλι­στι­κής ασυ­δο­σί­ας, που δεν διστά­ζει να θυσιά­ζει την ανθρώ­πι­νη ζωή στον βωμό…