Περιήγηση: οπλοκατοχή

Επικαιρότητα
Ποινική δίωξη για όπλα και ναρκωτικά άσκησε ο εισαγγελέας στον τράπερ Light

Ποι­νι­κή δίω­ξη σε βαθ­μό πλημ­με­λή­μα­τος για παρά­νο­μη οπλο­κα­το­χή, παρά­νο­μη οπλο­φο­ρία και παρα­βί­α­ση του νόμου περί ναρ­κω­τι­κών, ασκή­θη­κε από τον εισαγγελέα…

Επικαιρότητα
Παραλήρημα Βελόπουλου: Ζητάει επαναφορά της θανατικής ποινής και νομιμοποίηση της… οπλοκατοχής!

Σε άλλο ένα απί­στευ­το παρα­λή­ρη­μα επι­δό­θη­κε ο πρό­ε­δρος του ακρο­δε­ξιού κόμ­μα­τος «Ελλη­νι­κή Λύση» Κυριά­κος Βελό­που­λος, τασ­σό­με­νος υπέρ της οπλο­κα­το­χής, της…

Επικαιρότητα
Αισχρή κάλυψη των τραμπουκισμών από Ένωση των αστυνομικών — Απειλές σε βάρος της προέδρου της ΟΕΝΓΕ

Απα­ρά­δε­κτη ανα­κοί­νω­ση εξέ­δω­σε η Ένω­ση Αστυ­νο­μι­κών Υπαλ­λή­λων Δυτι­κής Αττι­κής, που δεί­χνει ότι το περι­στα­τι­κό στο «Θριά­σιο» δεν είναι μεμο­νω­μέ­νο Συνέχεια…