Περιήγηση: Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης

Επικαιρότητα
Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης: Καταδικάζει την δημιουργία μουσείου για τον φασίστα Γεώργιο Γρίβα

«Το Παγκύ­πριο Συμ­βού­λιο Ειρή­νης (ΠΣΕ) κατα­δι­κά­ζει την από­δο­ση κάθε μορ­φής τιμών και προ­βο­λής των πρά­ξε­ων ανθρώ­πων, που συν­δέ­ο­νται με την…

Επικαιρότητα
Κύπρος: Συλλαλητήριο την Κυριακή ενάντια στην αξιοποίηση των βρετανικών βάσεων για τα σχέδια του ΝΑΤΟ

Η ΚΟ Κύπρου του ΚΚΕ καλεί τους Έλλη­νες μετα­νά­στες και εργα­ζό­με­νους στην Κύπρο σε μαζι­κή συμ­με­το­χή στο συλ­λα­λη­τή­ριο που διοργανώνει…