Περιήγηση: Πανελλήνια Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία

Κοινωνία
Ρεπορτάζ από την εκδήλωση συζήτηση για την προστασία των ζώων

Την Παρα­σκευή 21 Ιου­νί­ου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η εκδή­λω­ση του Ατέ­χνως και της Πανελ­λή­νιας Φιλο­ζω­ι­κής Περι­βαλ­λο­ντι­κής Ομο­σπον­δί­ας με θέμα τα δικαιώ­μα­τα των…