Περιήγηση: Πανελλαδική επιτροπή μπλόκων

Επικαιρότητα
Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων: Περήφανοι για τον αγώνα μας, συνεχίζουμε, θα νικήσουμε! Την Τετάρτη συμμετέχουμε στην απεργία, στις 10 Μάρτη τιμάμε το Κιλελέρ

Με το κεφά­λι ψηλά και με περη­φά­νια επι­στρέ­φουν με τα τρα­κτέρ στα χωριά τους οι αγρό­τες συνε­χί­ζο­ντας τον αγώ­να επιβίωσης…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
AGROTICA: Βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι διαδήλωσαν για την επιβίωσή τους

«Καμιά ανα­μο­νή, καμιά αυτα­πά­τη, παίρ­νου­με την υπό­θε­ση της επι­βί­ω­σης στα χέρια μας». Με αυτό το σύν­θη­μα δια­δή­λω­σαν βιο­πα­λαι­στές αγρό­τες και…