Περιήγηση: Πανσπουδαστική ΚΣ

Επικαιρότητα
ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: Πρώτη δύναμη η “Πανσπουδαστική ΚΣ” ‑Φωτο🎥Video

Συνε­χί­ζε­ται η δημο­σί­ευ­ση απο­τε­λε­σμά­των των φοι­τη­τι­κών εκλο­γών στην σελί­δα Η σελί­δα ενη­με­ρώ­νε­ται συνε­χώς με τα μόνα έγκυ­ρα απο­τε­λέ­σμα­τα από όλους…

Επικαιρότητα
Φοιτητικές εκλογές 2024: Σήμερα να ακουστεί δυνατά: «Πανσπουδαστική» πρώτη δύναμη ξανά!

Στις κάλ­πες προ­σέρ­χο­νται οι φοι­τη­τές σε όλη τη χώρα στέλ­νο­ντας μήνυ­μα για δυνα­τούς συλ­λό­γους Σήμε­ρα μιλά­νε οι φοι­τη­τές! Σήμε­ρα στέλνουν…

Επιστήμη
Εκδήλωση στο ΕΚΠΑ για τις σύγχρονες εξελίξεις στην Αστροφυσική και την Κοσμολογία

Εκδή­λω­ση — συζή­τη­ση για τις σύγ­χρο­νες εξε­λί­ξεις της Αστρο­φυ­σι­κής και της Κοσμο­λο­γί­ας, θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σει η «Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ» τη Δευ­τέ­ρα 15/4, στις 15.00, στο…

Επικαιρότητα
Σάρωσε η “Πανσπουδαστική ΚΣ” – 1η με άνοδο σε ψήφους και ποσοστά — Δείτε τα τελικά αποτελέσματα

Η σαρω­τι­κή νίκη της «Παν­σπου­δα­στι­κής ΚΣ», στις χθε­σι­νές φοι­τη­τι­κές εκλο­γές, για δεύ­τε­ρη συνε­χό­με­νη χρο­νιά, επι­βε­βαιώ­νε­ται και από τα νεό­τε­ρα _…

Επικαιρότητα
Η ΚΝΕ για τις φοιτητικές εκλογές: Το βήμα που έγινε να μετατραπεί σε άλμα στις βουλευτικές εκλογές, δυναμώνοντας το ΚΚΕ

Σε ανα­κοί­νω­σή του για τα τελι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα των φοι­τη­τι­κών εκλο­γών, το Γρα­φεί­ου Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ, ανα­φέ­ρει: «Οι δεκάδες…

Κοινωνία
Φοιτητικές εκλογές 2023: Σάρωσε η «Πανσπουδαστική ΚΣ» – Ξανά 1η με άνοδο σε ψήφους και ποσοστό

Η σαρω­τι­κή νίκη της «Παν­σπου­δα­στι­κής ΚΣ», στις χθε­σι­νές φοι­τη­τι­κές εκλο­γές, για δεύ­τε­ρη συνε­χό­με­νη χρο­νιά, επι­βε­βαιώ­νε­ται και από τα νεό­τε­ρα απο­τε­λέ­σμα­τα. Δείτε…