Περιήγηση: Πανσπουδαστική ΚΣ

Επικαιρότητα
Σάρωσε η “Πανσπουδαστική ΚΣ” – 1η με άνοδο σε ψήφους και ποσοστά — Δείτε τα τελικά αποτελέσματα

Η σαρω­τι­κή νίκη της «Παν­σπου­δα­στι­κής ΚΣ», στις χθε­σι­νές φοι­τη­τι­κές εκλο­γές, για δεύ­τε­ρη συνε­χό­με­νη χρο­νιά, επι­βε­βαιώ­νε­ται και από τα νεό­τε­ρα _…

Επικαιρότητα
Η ΚΝΕ για τις φοιτητικές εκλογές: Το βήμα που έγινε να μετατραπεί σε άλμα στις βουλευτικές εκλογές, δυναμώνοντας το ΚΚΕ

Σε ανα­κοί­νω­σή του για τα τελι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα των φοι­τη­τι­κών εκλο­γών, το Γρα­φεί­ου Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ, ανα­φέ­ρει: «Οι δεκάδες…

Κοινωνία
Φοιτητικές εκλογές 2023: Σάρωσε η «Πανσπουδαστική ΚΣ» – Ξανά 1η με άνοδο σε ψήφους και ποσοστό

Η σαρω­τι­κή νίκη της «Παν­σπου­δα­στι­κής ΚΣ», στις χθε­σι­νές φοι­τη­τι­κές εκλο­γές, για δεύ­τε­ρη συνε­χό­με­νη χρο­νιά, επι­βε­βαιώ­νε­ται και από τα νεό­τε­ρα απο­τε­λέ­σμα­τα. Δείτε…

Επικαιρότητα
Φοιτητικές Εκλογές 2023: Δεν θα περάσει το σχέδιο νοθείας της ΔΑΠ, τώρα είναι η ώρα των φοιτητών!

«Μηχα­νι­σμός νοθεί­ας, εξα­γο­ράς, βίας, απο­κλει­σμού άλλων παρα­τά­ξε­ων, ”μετεγ­γρα­φέ­ντων” και ”κατα­τα­κτή­ριων” επαγ­γελ­μα­τιών φοι­τη­τών. Αυτή είναι η ΔΑΠ-ΝΔΦ», καταγ­γέλ­λουν οι εκλεγ­μέ­νοι με…

Επικαιρότητα
Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας: Απειλές κατά προέδρου Φοιτητικού Συλλόγου καταγγέλλουν εκλεγμένοι με την «Πανσπουδαστική ΚΣ»

Την διοί­κη­ση του Πανε­πι­στη­μί­ου Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας (ΠΔΜ) καταγ­γέλ­λουν οι εκλεγ­μέ­νοι με την «Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ» στους φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους της Κοζά­νης, καθώς…

Επικαιρότητα
Φοιτητικές εκλογές στις 10 Μάη η πρόταση της “Πανσπουδαστικής”: Καταγγέλλει την προσπάθεια της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ να μπλοκάρει τις εκλογές

Οι φοι­τη­τι­κές εκλο­γές να διε­ξα­χθούν την Τετάρ­τη 10 Μάη, ώστε όλοι οι φοι­τη­τές να μπο­ρούν να συμ­με­τά­σχουν, να εκφρα­στούν, να…

Επικαιρότητα
Πανσπουδαστική ΚΣ: «Η ΔΑΠ ξεπερνά τον εαυτό της σε αθλιότητα, υπερασπίζεται τη δολοφονική πολιτική που μας έφερε μέχρι εδώ!»

«Μόνο οργή προ­κα­λούν οι κατά­πτυ­στες ανα­κοι­νώ­σεις της ΔΑΠ που απευ­θύ­νε­ται στους φοι­τη­τές και ξεπερ­νώ­ντας τον εαυ­τό της σε αθλιό­τη­τα μας…

Κοινωνία
ΑΠΘ: Κατέρρευσε τμήμα του μαρμάρινου υποστέγου στο κυλικείο της Κτηνιατρικής!!! (ΦΩΤΟ)

Σε κινη­το­ποί­η­ση στον πρό­ε­δρο του Τμή­μα­τος καλούν οι εκλεγ­μέ­νοι με την «Παν­σπου­δα­στι­κή» στον Φοι­τη­τι­κό Σύλ­λο­γο της Κτη­νια­τρι­κής του ΑΠΘ, την…