Περιήγηση: Πανσπουδαστική ΚΣ

Επικαιρότητα
Φοιτητικές Εκλογές: «Και α και ου… τσακίστηκε στις εκλογές η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ» — Μεγάλη πτώση για την κυβερνητική παράταξη

Μεγά­λες απώ­λειες κατα­γρά­φει στις φοι­τη­τι­κές εκλο­γές η προ­σκεί­με­νη στην κυβέρ­νη­ση φοι­τη­τι­κή παρά­τα­ξη της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ καθώς, μέχρι στιγ­μής, σε 221 από…

Επικαιρότητα
ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: Σε εξέλιξη η ψηφοφορία — Εμπρός για «Πανσπουδαστική» πρώτη δύναμη παντού

Σήμε­ρα να ακου­στεί δυνα­τά η φωνή των φοι­τη­τών με «Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ» πρώ­τη δύνα­μη παντού! Σήμε­ρα μιλά­νε οι φοι­τη­τές! Σήμε­ρα στέλνουν…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ ενάντια σε φοιτητές-εργαζόμενους στο ΑΠΘ (VIDEO)

«Την παρου­σία δεκά­δων αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων, την αναί­τια χρή­ση χημι­κών και κρό­του λάμ­ψης μέσα στο χώρο του Πανε­πι­στη­μί­ου νωρί­τε­ρα σήμε­ρα», καταδικάζουν…