Περιήγηση: Παύλος Ασλανίδης

Κοινωνία
Συγγενής θυμάτων Τεμπών: Βρέθηκε «ανθρώπινο υλικό» στο οικόπεδο που μεταφέρθηκαν τα χώματα

Επι­βε­βαιώ­νε­ται ο «χει­ρό­τε­ρος φόβος» των συγ­γε­νών των θυμά­των από την τρα­γω­δία στα Τέμπη… Των συγ­γε­νών που καταγ­γέλ­λουν την κυβέρ­νη­ση για…

Ατέχνως
Τέμπη — Π. Ασλανίδης: Δεν δίνουν καμία πειστική απάντηση γιατί είτε κάποιους καλύπτουν είτε τον εαυτό τους

Καθη­με­ρι­νά δια­τυ­πώ­νουν προς τους αρμο­δί­ους τα αμεί­λι­κτα ερω­τή­μα­τα για την τρα­γω­δία στα Τέμπη οι συγ­γε­νείς των θυμά­των, μα ούτε απαντήσεις…