Περιήγηση: ΠΕΜΕΝ-ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ-ΠΕΕΜΑΓΕΝ

Επικαιρότητα
ΑΠΕΡΓΙΑ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ: «Παράνομη» κρίθηκε από την αστική δικαιοσύνη — Ναυτεργατικά σωματεία: «Δεν κάνουμε βήμα πίσω από την απόφασή μας»

Παρά­νο­μη κρί­θη­κε από το Πρω­το­δι­κείο Πει­ραιά και η νέα απερ­γία των ναυ­τερ­γα­τών στα λιμά­νια του Πει­ραιά, της Ραφή­νας, του Λαυρίου…

Επικαιρότητα
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ — ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ — ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ: Στη μάχη για την επιτυχία της νέας απεργίας στις 2 Οκτώβρη

Στις 10.30 π.μ. στα Προ­πύ­λαια η απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση της Αθή­νας Την ίδια ώρα στο Αγαλ­μα Βενι­ζέ­λου η συγκέ­ντρω­ση στη Θεσσαλονίκη…