Περιήγηση: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Επικαιρότητα
Καστοριά: Άγριες αποδοκιμασίες στον Άδωνι Γεωργιάδη (VIDEO)

Με έντο­νες απο­δο­κι­μα­σί­ες υπο­δέ­χτη­καν τον υπουρ­γό Ανά­πτυ­ξης και Επεν­δύ­σε­ων Άδω­νι Γεωρ­γιά­δη, αλλά και τον υφυ­πουρ­γό Ανά­πτυ­ξης Νίκο Παπα­θα­νά­ση, κάτοι­κοι και…